Ngày đăng : 03-01-2015 - 03:13 pm

Sâm Ngọc Linh có 3 loại chính: Sâm trồng thành vườn trong rừng sâu, Sâm trồng bán tự nhiên (đồng bào dân tộc rải trái Sâm Ngọc Linh chín trong rừng) và Sâm mọc tự nhiên.Sản phẩm

Video